Agenda

20210707-ssb-web_Seite_3.png
20210707-ssb-web_Seite_1.png

Konferenz zum Thema

 

Sicherheit im Internet

 

am Mëttwoch 24. November 2021

15:00 Uhr

Organisator:

CIPA Wassertrap

Adresse:

Belvaux am CIPA Wassertrap

Konferenz zum Thema

 

Sicherheit im Internet

 

am Donnerstag 12. November 2021

14:30 Uhr

Organisator:

.VDL Activités seniors

Adresse:

Luxembourg Cercle Cité

Konferenz zum Thema

 

Sicherheit im Internet

 

am Donnerstag 11. November 2021

18:00 Uhr

annulé

Organisator:

. Alterskommissioun + Club Kiosk

Adresse:

Zu Schëffleng am Centre Polyvalent

Konferenz zum Thema

 

Sicherheit im Internet

 

am Mëttwoch 10. November 2021

14:30 Uhr

Organisator:

.Club Senior Nordstad

Adresse:

Zu Bourscheid

Generalversammlung

28.06 2021 um 17:00

Zu Schëffleng am Ritt